Jäsenkirje 2/2012

Hyvä Balint-yhdistyksen jäsen!            

Yhdistyksen toiminta on vuoden alkupuolen aikana herättänyt kiinnostusta ja uusia Balint-ryhmiä on käynnistynyt. Kyselyt uusista ryhmistä antavat syyn aktivoida myös uusien ohjaajien rekrytointia ja kouluttamista. Balint-ohjaajatyöstä kiinnostuneita pyydämme ottamaan yhteyttä puheenjohtaja Tuula Arvoseen.

Vuosikokouksessa 20.4.2012 oli esillä Balint-ohjaaja -kriteerien päivittäminen. Käsittelyssä ollut luonnos vaati vielä useita tarkennuksia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valtuutettiin täydentämään kriteeristöä ja sen jälkeen luonnos tullaan lähettämään kommenttikierrokselle vuosikokouksen osanottajille, hallituksen jäsenille ja kaikille yhdistyksen kotisivuille listatuille ohjaajille. Kommenttikierroksen jälkeen hallitus tekee päätöksen asiasta.  Tavoitteenamme on kehittää koulutusohjelma ja työnohjauksen työnohjausta huomioimaan ohjaajaksi kouluttautuvien tarpeita. Työnohjausta koskevaa koulutusta suunnitellaan syyskuun alussa yhdessä Lääkärikompassin ja Lääkärityönohjaajat -alaosaston kanssa. 

Kevätseminaari 20.4.2012 jouduttiin peruuttamaan, koska ilmoittautuneita oli vähän. Dos.Tarja Melartin ahdistuneisuushäiriöitä koskeva luento siirtyy Syysseminaariin 19.-20.10. 2012. Seminaarin ohjelma on tämän kirjeen 2. sivulla. Balint –ryhmätyönohjausta koskevaa tietoa ja ohjausryhmiä on toivottu myös Psykiatriyhdistyksen työnohjausta koskevaan sessioon lokakuussa, Yleislääkäripäivien Vaikea työnkyvyn arvio –koulutukseen marraskuussa, Lääkäripäiville tammikuussa 2013 Helsingissä, helmikuussa 2013 Oulussa ja maaliskuussa 2013 Tampereella. Yhdistyksemme tarjoamalle lääkäreiden työnohjaukselle on siis kysyntää, hyvä niin!

Yhdistyksemme työpanos on ollut merkittävä Suomen Lääkäriliiton Lääkärityönohjaajat -alaosaston perustamisessa. Alaosaston tavoite on tukea lääkäreiden työohjausta, jota on tarjolla monimuotoisesti ja erilaisten viitekehysten pohjalta, mutta määrällisesti aika vähän. On tärkeätä, että tarjolla on erilaisia vaihtoehtoja.  Jos olet kiinnostunut lääkäreiden työnohjauksesta, niin kannattaa liittyä alaosastoon !  Lisätietoja saat alaosaston puheenjohtaja Kristiina Toivolalta.

Sähköiset jäsenkirjeet on tavoitteemme edelleen, Ilmoita siis sähköpostiosoitteesi kotisivujemme kautta www.terveysportti.fi/balint. Lähetä meille ajatuksiasi erityisesti uusien työnohjaajien koulutusta ja ohjaajakriteereitä koskien. HUOM! Yhdistyksen kotisivuilta löytyy mielenkiintoista materiaalia toteutuneista seminaareista ja myöskin ajankohtaisista ja tulevista tapahtumista.

Kansainväliset asiat: Kristiina Toivola osallistui kesäkuussa Balint-kongressiin Sofiassa. Kesän aikana on vielä mahdollisuus ilmoittautua Charleroissa Belgiassa pidettävään ohjaajakongressiin. Edellinen Kööpenhaminassa 2011 järjestetty The First Biennial Balint Group Leadership Conference antoi paljon uusia näkökulmia ryhmien ohjaamiseen. Seuraava kansainvälinen Balint-kongressi järjestään syyskuussa 2013 Heidelbergissa Saksassa. Ryhmissä kouluenglannilla pärjää hyvin. Tärkein anti on vuorovaikutus Balint-henkisten kollegojen kanssa. Saksassa on myös saksankielisille omia ryhmiä, jos saksan puhuminen tuntuu luontevammalta.  Näistä ja muista kansainvälisistä kokouksista löytyy tarkempaa tietoa kansainvälisen Balint-yhdistyksen nettisivuilta www.balintinternational.com ja Kristiina kv. federaation varapuheenjohtajana on mielellään avuksi.

Kuulumisiin! Tapaamisiin!

Tuula Arvonen, puheenjohtaja  tuula.arvonen@pp.fimnet.fi
Kristiina Toivola, varapuheenjohtaja  kristiina.toivola@tyonilo.fi