Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistys

(sivuja päivittää Martina Torppa martina.torppa@helsinki.fi) (300919)

 

Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistys on 1989 perustettu lääkärien työnohjausta edistävä aatteellinen yhdistys. Balint-menetelmä on lääkärien ryhmätyönohjauksen muoto, josta lisätietoa alempana.

Yhdistyksen toiminnan painopistealueet ovat potilas-lääkärisuhde lääkärin tärkeänä työkaluna, päivittäisen lääkärin työn sujuvuus ja lääkärin työhyvinvointi.

Yhdistys tiedottaa lääkäreiden työnohjauksesta, välittää ja kouluttaa ohjaajia, järjestää viikonloppuseminaareja ja opintopäiviä, tukee potilaan ja lääkärin suhteen tutkimista ja ryhmäohjausta sekä julkaisutoimintaa, on lääkäreiden työnohjauksesta kiinnostuneiden yhdysside, pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin samoja asioita edistäviin yhteisöihin ja pyrkii vaikuttamaan maamme hoitokulttuuriin.

Yhdistyksen puheenjohtaja on professori Markku Timonen (markku.timonen@oulu.fi).  Yhdistys hyväksyy jäsenikseen toiminnasta kiinnostuneet lääkärit ja hammaslääkärit. Jäsenhakemuksia ottaa vastaan yhdistyksen sihteeri Kukka-Maaria Aranko (kukka-maaria.aranko@tuni.fi) .

Balint-tietosuojaseloste  on  päivitetty 20.5.2018.  Liite tulee kotisivulle lähiaikoina.

Olemme jäsenenä kansainvälisessä kattojärjestössä International Balint Federarion (IBF)  Kansainvälinen yhteyshenkilö on Martina Torppa (martina.torppa@helsinki.fi) IBF Task-forcen jäsen.

- - - - - -

Tulevaa kotimaassa 2019


Itä-Suomen Lääketiedepäivät  2019  Kuopio  Musiikkikeskus

POTILAAN ROOLI MUUTTUU – ENTÄ LÄÄKÄRIN TYÖ / PERUUNTUI  tältä vuodelta 

Järjestäjät:  Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistys ja                         SLL Lääkärityönohjaajat alaosasto

Aika:      24.9  2019   10.00  - 15

Paikka:  KUOPIO  Musiikkikeskus  

Puheenjohtaja  Syöpälääkäri, dosentti  Päivi Hietanen   Yhteyshenkilö  Yleisl.el. työnohjaaja   Anna-Maija Salmi

Tavoitteet:   Hahmottaa lääkärin roolia, kun potilaalla on yhä enemmän  tietoa ja vastuuta omasta  hoidostaan.   Oppia, miten lääkärien ryhmätyönohjaus voi auttaa käyttökelpoisten keinojen löytämisessä ja työssä jaksamisessa.

10.30         Avaus  Puheenjohtaja

10.45       Miten auttaa potilasta itselleen parhaan hoidon valinnassa?  Syöpätautien  dos. työnohjaaja  Päivi Hietanen

11.15       Miten motivoida potilasta omahoitoon    Yleislääk el. työnohjaaja  Outi Seppälä

11.45        Miten auttaa lääkäriä pysymään lääkärinä  Psykiatrian el, työnohjaaja  Marja-Liisa Portaankorva

12.15      Keskustelu 15 min

Tauko  30 min  Näyttely, Kahvi   ja Balint-tietoiskut ständeillä   Suomen lääkäreiden Balint-yhdistyksen 30v  juhlavuosi  Lääkäreiden potilastyön avuksi kehitetty ryhmätyönohjaus      -   sopii hyvin tähän aikaan.

 13.00      Johdatus työnohjauksen mahdollisuuksiin                          Yleisl.el. työnohjaaja   Anna-Maija Salmi

 13.30 – 15.00          Työnohjausryhmät  omista tapausesimerkeistä.  Työnohjaajina  kokeneet lääkärityönohjaajat:  lkt  Marja Aira,  syöpätautien dos Päivi Hietanen,   psykiatrian ja yleislääk. el. Marja-Liisa Portaankorva,  yleislääket.el  Outi Seppälä   Yhteyshenkilö  Salmi.Anna-Maija@gmail.com    puh  0405519750

-----   -----

Turun lääketiedepäivät

 

                                                          LÄÄKÄRIN TYÖ JA HÄPEÄ

 

Aika                             6. 11.  2019

Paikka                        LOGOMO

Tavoite:                

Lääkäri  saa ymmärrystä  potilaan tunteista ja omista vastatunteista, erityisesti häpeästä  ja sen merkityksestä työssä. Lääkäri saa  keinoja  tunnistaa omia tunteitaa  ja selviytyä niiden kanssa arjessa.
Aiheeseen syvennytään luentojen lisäksi keskustellen omista potilastapauksista työnohjausryhmissä.

Puheenjohtaja:      Kliininen opettaja Merja Ellilä , Turun Yleislääketieteen laitos

Avaus 

 Puheenjohtaja Merja Ellilä

Häpeäherkkyydestä

Yleislääk ja psykiatrian el. Marja-Liisa Portaankorva Kymenlaakson Psykiatrinen   sairaala

Kun parantaminen ei onnistu - Jaksanko, osaanko pystynkö ?
Syöpätautien dosentti.  Päivi Hietanen

Keskustelu

KAHVITAUKO JA NÄYTTELY

Lääkärin virhe, häpeä ja ammatillinen tuki 
 Psykiatri, työnohjaaja Aki Rovasalo

 

Työnohjausryhmät      Työnohjausryhmään  n. 8- 10 osallistujaa/ryhmä

Ohjaajat kokeneita lääkärityönohjaajia
Työnohjaaja Päivi Hietanen, Työnohjaaja Marja-Liisa Portaankorva
Työnohjaaja Aki Rovasalo

--------

Yleislääkäripäivät 11/19: Seminaari ja ryhmät perjantai 29.11.2019 iltapäivä

----    ----

Psykiatripäivät 11/19: 
                                   

Paasitoirni Helsinki  1.11.2019  Kokoustila Tarja Halonen 1½ krs

Balint-ryhmätyönohjaus psykiatristen oireiden äärellä

Ohjelman järjestää Suomen lääkäreiden Balint-yhdistys ry

Puheenjohtaja: Markku Timonen, psykiatri, yleislääketieteen professori Markku Timonen

Yhdyshenkilö: Tuula Arvonen, yleislääketieteen erikoislääkäri, työnohjaaja

08.30 - 08.45 Tilaisuuden avaus Pj. Markku Timonen

08.45   – 09.25 Balint-työnohjauksen mahdollisuudet  tuotteistetun hoidon ajassa Psykiatri Aki Rovasalo

09.25 – 10.30 Demonstraatiot Balint-työnohjauksesta Ohjaus ryhmiin; työohjausryhmien teemat Psykosomaattisesti oireileva potilas (Markku Timonen),  paikkana kokoustila Tarja Halonen max. 56  Itsetuhoinen potilas (Marja-Liisa Portaankorva), paikkana ryhmätyötila Esko, max 12 Potilas ja hänen haastavat omaisensa (Aki Rovasalo), ryhmätyötila Anita max 12 Päihdepotilas (Petri Karttunen  ), paikkana ryhmätyötila Johtokunta (max 20

10.30 – 11.00  Yhteinen keskustelu, pj. Markku Timonen

   ---                                            
 

Uusin jäsenkirje:  

Hyvät Suomen Lääkäreiden Balint-Yhdistyksen Jäsenet!                        Jäsenkirje 1/2019

Oikein hyvää alkanutta vuotta 2019 Kaikille!
Tässä ajatuksia ja kuulumisia, joissa aiempaan tapaan painottuu edellisen jäsenkirjeen (2/2018) jälkeinen aika.

Syyskuun lopulla pidimme Helsingissä kulttuurikeskus Sofiassa kansainvälisen Balint järjestön (International Balint Federation, IBF) ohjaajien konferenssin. Osallistujia 60 eri maista ( 23)  Suurkiitokset kaikille konferenssin ympärillä korvaamatonta vapaaehtoistyötä tehneille! Tilaisuudesta saimme kansainvälisiltä kokousvierailta kiitokset järjestelyistä. Loppujen lopuksi kokonaisbudjetti jäi kaiken kaikkiaan hieman plussan puolelle. Konferenssille saimme näkyvyyttä sekä Lääkärilehdessä että Yleislääkärilehdessä.

Ennen kansainvälistä seminaaria Oulussa oli pienimuotoinen Balint syysseminaari,
jossa luennoitsijoina olivat Mikko Naarala ja Petri Karttunen; Mikko puhui pitkän luottamuslääkäriuransa tuomalla kokemuksella aiheesta ”miten selviytyä, kun lääkäri joutuu valituksen kohteeksi” ja Petrin teemana oli ”Ihastumistransfernssi”. Molemmat alustukset herättivät runsasta keskustelua. Meillä oli myös perinteiseen tapaan Balint työnohjauset aamu- ja iltapäivän lopuksi..

Ohjelmaehdotuksemme syyskauden alueellisilla lääkäripäiville yhdessä SLL Lääkärityönohjaajat alaosaston kanssa toteutui Turun Lääkäripäivillä lokakuussa otsikolla ”Lääkärinä  Murheellisten laulujen maassa”. Ohjelma toteutettiin  Eppu Normaalin viisua kuunnellen ja sen sisältöön liitettyjen faktojen tuomia haasteita pohtien; Balint-ryhmät toimivat sielläkin perinteiseen tapaan

Marraskuun lopulla Yleislääkäripäivillä oli jäsenemme Marianne Riekin organisoima Balint-  sessio liittyen päivän yleisteemaan, somatisaatioon ja krooniseen kipuun liittyen. Itse Balint-sessiossa oli allekirjoittaneen lyhyt alustus Balint-ohjaus työtavasta, minkä jälkeen perinteiset ryhmät, ja ryhmien jälkeen kokoonnuimme vielä yhteen reflektoimaan ryhmien toimintaa.

Yhdistys on tarjonnut edelleen 4 kertaa vuodessa puolen päivän mittaiset Balint-ryhmä   -iltapäivät  ohjaajille ja ohjaustyöstä kiinnostuneille.  Mukana on ollut 7-10 jäsentä kerrallaan,  kiinnostuneiden jakelulistassa on 16 jäsentä. Lämmin kiitos Tuula Arvoselle tämän toiminnan arvokkaasta organisoinnista ja ylläpitämisestä.

Vuosi 2019 on siis yhdistyksemme  30 –vuotis juhlavuosi. Olemme perustaneet sen suunnittelemiseksi työryhmän, johon nimettiin viimeisimässä hallituksen kokouksessa Tuula Arvonen, Kukka-Maaria Aranko, Sara Sarjakoski-Peltola, Reima Santala ja  Martina Torppa, joka on ehdottanut  aihealueeksi mm työterveyshuollon näkökulmaa.
Juhlavuosi-seminaari  tulee olemaan kaksipäiväinen ja siellä on mahdollisuus osallistua rinnakkaisten sessioiden mahdollistamana joko Balint-seminaarien tapaan yhteensä neljään Balint-ryhmätyötilaisuuteen tai sitten koota ohjelmat enemmän luentopainotteiseksi.  Juhlavuotisseminaarin ajankohdaksi on päätetty torstai-perjantai 26.-27.9.2019. Paikka on Kauniaisten Työväen Akatemia.
Ohjelma tulee Lääkärien koulutuskalenteriin, Lääkärilehteen  ja  kotisivuillemme
www.balint.yhdistysavain.fi,  Tiedusteluihin vastaa mm. sihteerimme.

 

Kiitos jäsenyydestä kaikille jäsenillemme!!!

 

Markku Timonen                                                          Kukka-Maria Aranko
Balint-yhdistys  hallituksen pj                                   Balint-yhdistys  hallituksen sihteeri            

P. 040-8324883                                                             P. 041-36 75 104

markku.timonen@oulu.fi                                          kukka-maaria.aranko@tuni.fi   

 

Kansainvälistä

 

IBF uusi presidentti belgialainen yleislääkäri Michele Paree astui tehtäväänsa Porton kongressisssa syyskuussa 2019.

Seuraavia tapahtumia IBF:

-Council meeting  15.-17.5.2020 Aachen, Saksa

- International leaders' meeting 2.-4.10.2020 Belgrad, Serbia

-22. International Balint Congress 1.-5.9.2021 Brysseli, Belgia

International Balint Federation (IBF) kotisivut: www.balintinternational.com Yhteyshenkilö: Martina Torppa: martina.torppa@helsinki.fi

 

Miten Balint-ryhmä toimii?
 

Balint-ryhmässä on tavallisesti 6-10 lääkäriä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ohjaajan johdolla keskustelemaan potilastapauksista. Yksi kokoontuminen on yleensä 90 minuutin mittainen.

Joku ryhmän jäsenistä kuvailee omaa potilastaan ja kertoo hänestä muistinvaraisesti, mahdollisimman vapaasti. Muistiinpanoja tai sairauskertomuksia siis ei käytetä. Ryhmän jäsenet täydentävät kuulemaansa tarvittaessa kysymällä lisää.

Sen jälkeen tapauksen herättämistä ajatuksista, mielikuvista ja tunteista keskustellaan. Joskus ryhmä päätyy hoitosuositukseen. Toisinaan lääkäri vain poimii keskustelusta itselleen sopivat käyttökelpoiset ideat ja vihjeet.

Ryhmän ohjaajan tehtävä on ajoittain koota ja jäsentää esiin tulevaa aineistoa ja keskustelua. Hän pyrkii tekemään tilaa uusille näkökulmille ja hoitosuhteen tutkimiselle.

Suositeltavaa on, että sama ryhmä kokoontuu 2-3 vuotta. Tapaaminen viikottain on hyväksi osoittautunut perinne, mutta paikallisten olojen mukaan voidaan tehdä monenlaisia järjestelyjä. Menetelmää voidaan soveltaa myös työryhmien ja osastojen työnohjaukseen.

 

Mihin Balint-ryhmää tarvitaan?


Jokaisella lääkärillä on kokemuksia potilaista, joiden oireet ja sairauden kulku eivät vastaa opittuja käsityksiä taudeista ja hoidosta. Yleensä tällaiset potilaat koetaan vaikeiksi. Heidän herättämänsä tunteet kuormittavat lääkäriä ja voivat vaikeuttaa hoitoa.

Lääkärien työnohjaus Balint-ryhmissä on mahdollisuus näiden asioiden selvittelyyn. Päämääränä on, että lääkäri alkaa ymmärtää potilaitaan paremmin ja tulee heidän kanssaan toimeen vaikeissakin tilanteissa. Tällöin hoito tuottaa entistä parempia tuloksia ja lääkäri viihtyy työssään.

Työnohjauksen tarvetta on kaikilla aloilla, joissa työntekijä on jatkuvasti henkilökohtaisesti yhteydessä asiakkaaseen tai potilaaseen.