Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistys

(sivuja päivittävät Marianne Riekki ja  Martina Torppa martina.torppa@helsinki.fi) (viim.26.08.20_mt)

 

AJANKOHTAISTA

BALINT- yhdistyksen  vuosikokous pidettiin ZOOM -etäyhteydellä  3.4.20. Uusi hallituksen kokoonpano löytyy osiosta Yhteystiedot.

******************

SUOMEN LÄÄKÄREIDEN BALINT-YHDISTYS

Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistys on 1989 perustettu lääkärien työnohjausta edistävä aatteellinen yhdistys. Balint-menetelmä on lääkärien ryhmätyönohjauksen muoto, josta lisätietoa alempana.

Yhdistyksen toiminnan painopistealueet ovat potilas-lääkärisuhde lääkärin tärkeänä työkaluna, päivittäisen lääkärin työn sujuvuus ja lääkärin työhyvinvointi.

Yhdistys tiedottaa lääkäreiden työnohjauksesta, välittää ja kouluttaa ohjaajia, järjestää viikonloppuseminaareja ja opintopäiviä, tukee potilaan ja lääkärin suhteen tutkimista ja ryhmäohjausta sekä julkaisutoimintaa, on lääkäreiden työnohjauksesta kiinnostuneiden yhdysside, pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin samoja asioita edistäviin yhteisöihin ja pyrkii vaikuttamaan maamme hoitokulttuuriin.

Yhdistyksen puheenjohtaja on professori Markku Timonen (markku.timonen@oulu.fi).  Yhdistys hyväksyy jäsenikseen toiminnasta kiinnostuneet lääkärit ja hammaslääkärit. Jäsenhakemuksia ottaa vastaan yhdistyksen sihteeri erikoislääkäri Kukka-Maaria Aranko (arankomaaria@gmail.com).

Olemme jäsenenä kansainvälisessä kattojärjestössä International Balint Federarion (IBF) Kansainvälinen yhteyshenkilö on LT, erikoislääkäri Martina Torppa (martina.torppa@helsinki.fi).

 

******************

TULEVAA KOTIMAASSA

Syysseminaari

Kiintymyssuhteiden kehittymisestä ja hoitosuhteen tärkeydestä

Suomen lääkäreiden Balint-yhdistyksen syysseminaari

Paikka: ZOOM -etäyhteys, henkilökohtainen linkki koulutukseen lähetetään ilmoittautuneille ennen koulutuspäivää

Aika 23.9.2020 klo 8:15-16

Hinta: 120€ Balint-yhdistyksen jäseniltä ja 160€ muilta.

Koulutukselle haetaan erikoistumispisteitä kaikille kliinisille erikoisaloille

Ohjelma:

Aamupäivä:

klo 8:15 tervetuloa ja yhteyksien testaaminen

Klo 8:30-10:00 Keynote luento:

  • ”Perheen kiintymyssuhteista odotus- ja vauva-aikana”

lastenpsykiatrian el. Reima Santala,

klo 10-10:15 kahvitauko

Klo 10:15-11:45 Workshop

  • ”Miten lääkärin oma historia vaikuttaa lääkärin toimijuuteen?”

FT, HLL, psykoterapeutti, kliininen opettaja Ritva Vatjus, Oulun Yliopisto

Tai vaihtoehtoisesti

klo 10:15-11:45 Balint-ryhmä

klo 11:45-12:30 Lounastauko

Iltapäivä

klo 12:30-14:00 Keynote

  • ”Lääkäri lääkkeenä”,

lääketieteen filosofian ja etiikan prof. Pekka Louhiala, Tampereen yliopisto

klo 14:00-14:15 kahvitauko

klo 14:15-15:45 Workshop

  • ”Miten lääkäri toimii lääkkeenä eli kuinka voin auttaa potilasta havainnoimaan omia toimijuuden esteitään?”

Psykologian emer prof. psykoterapeutti Mikael Leiman, UEF

Tai vaihtoehtoisesti

klo 14:15-15:45 Balint-ryhmä

klo 15:45-16 päivän päätös ja loppusanat

Ilmoittaudu palauttamalla liitteen lomake täytettynä sähköpostitse viimeistään 11.9.2020 Suomen Balint -yhdistyksen sihteerille Kukka-Maaria Arangolle (kukkamaaria.aranko@hel.fi)

   ******************

Uusin jäsenkirje 2_2019 jäsenkirjeBalintyhdistys 120819.pdf

Balint-tietosuojaseloste  on  päivitetty 5/18

 

KANSAINVÄLISTÄ

IBF uusi presidentti belgialainen yleislääkäri Michele Paree astui tehtäväänsa Porton kongressisssa syyskuussa 2019.

Seuraavia tapahtumia IBF:

-Council meeting  15.-17.5.2020 Aachen, Saksa ---> ---> toukokuu 2021

- International leaders' meeting 2.-4.10.2020 Belgrad, Serbia --> -->Zoom-alustalla 2.-4.10.20

-22. International Balint Congress, Balint core values: cohesion and flexibily,  1.-5.9.2021 Brysseli, Belgia Submission deadline: 1st December 2020 

International Balint Federation (IBF) kotisivut: www.balintinternational.com

Yhteyshenkilö: Martina Torppa: martina.torppa@helsinki.fi

 

   ******************

 

MITEN BALINT -RYHMÄ TOIMII? 

Balint-ryhmässä on tavallisesti 6-10 lääkäriä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ohjaajan johdolla keskustelemaan potilastapauksista. Yksi kokoontuminen on yleensä 90 minuutin mittainen.

Joku ryhmän jäsenistä kuvailee omaa potilastaan ja kertoo hänestä muistinvaraisesti, mahdollisimman vapaasti. Muistiinpanoja tai sairauskertomuksia siis ei käytetä. Ryhmän jäsenet täydentävät kuulemaansa tarvittaessa kysymällä lisää.

Sen jälkeen tapauksen herättämistä ajatuksista, mielikuvista ja tunteista keskustellaan. Joskus ryhmä päätyy hoitosuositukseen. Toisinaan lääkäri vain poimii keskustelusta itselleen sopivat käyttökelpoiset ideat ja vihjeet.

Ryhmän ohjaajan tehtävä on ajoittain koota ja jäsentää esiin tulevaa aineistoa ja keskustelua. Hän pyrkii tekemään tilaa uusille näkökulmille ja hoitosuhteen tutkimiselle.

Suositeltavaa on, että sama ryhmä kokoontuu 2-3 vuotta. Tapaaminen viikottain on hyväksi osoittautunut perinne, mutta paikallisten olojen mukaan voidaan tehdä monenlaisia järjestelyjä. Menetelmää voidaan soveltaa myös työryhmien ja osastojen työnohjaukseen.

 

MIHIN BALINT-RYHMÄÄ TARVITAAN?

Jokaisella lääkärillä on kokemuksia potilaista, joiden oireet ja sairauden kulku eivät vastaa opittuja käsityksiä taudeista ja hoidosta. Yleensä tällaiset potilaat koetaan vaikeiksi. Heidän herättämänsä tunteet kuormittavat lääkäriä ja voivat vaikeuttaa hoitoa.

Lääkärien työnohjaus Balint-ryhmissä on mahdollisuus näiden asioiden selvittelyyn. Päämääränä on, että lääkäri alkaa ymmärtää potilaitaan paremmin ja tulee heidän kanssaan toimeen vaikeissakin tilanteissa. Tällöin hoito tuottaa entistä parempia tuloksia ja lääkäri viihtyy työssään.

Työnohjauksen tarvetta on kaikilla aloilla, joissa työntekijä on jatkuvasti henkilökohtaisesti yhteydessä asiakkaaseen tai potilaaseen.

 

  ******************

 

 

MS Word -tiedostoBalint yhdistys jäsenkirje 1 2019.docx (29 kB)
Jäsenkirje 1 2019
PDF-tiedostoSinkkonen_270919_Balint.pdf (2.4 MB)
Lääkäri kiintymyskohteena Jari Sinkkonen 270919
PDF-tiedostoAllekirjoitettu yhteistyösopimus lääkäriliiton kanssa.pdf (156 kB)
Yhteistyösopimus