Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistys

(sivuja päivittävät Marianne Riekki ja  Martina Torppa martina.torppa@amato.fi) (viim.070224_mt)

******************

SUOMEN LÄÄKÄREIDEN BALINT-YHDISTYS

Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistys on 1989 perustettu lääkärien työnohjausta edistävä aatteellinen yhdistys. Balint-menetelmä on lääkärien ryhmätyönohjauksen muoto, josta lisätietoa alempana.

Yhdistyksen toiminnan painopistealueet ovat potilas-lääkärisuhde lääkärin tärkeänä työkaluna, päivittäisen lääkärin työn sujuvuus ja lääkärin työhyvinvointi.

Yhdistys tiedottaa lääkäreiden työnohjauksesta, välittää ja kouluttaa ohjaajia, järjestää viikonloppuseminaareja ja opintopäiviä, tukee potilaan ja lääkärin suhteen tutkimista ja ryhmäohjausta sekä julkaisutoimintaa, on lääkäreiden työnohjauksesta kiinnostuneiden yhdysside, pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin samoja asioita edistäviin yhteisöihin ja pyrkii vaikuttamaan maamme hoitokulttuuriin.

Yhdistyksen puheenjohtaja on professori Markku Timonen (markku.timonen@oulu.fi).  Yhdistys hyväksyy jäsenikseen toiminnasta kiinnostuneet lääkärit ja hammaslääkärit. Jäsenhakemuksia ottaa vastaan yhdistyksen sihteeri erikoislääkäri Kukka-Maaria Aranko  Olemme jäsenenä kansainvälisessä kattojärjestössä International Balint Federarion (IBF) Kansainvälinen yhteyshenkilö on LT, erikoislääkäri Martina Torppa (martina.torppa@amato.fi).

 

******************

TULEVAA KOTIMAASSA


2024  Ohjelma tulossa.

 

TULEVAA KANSAIVÄLISESTI 

Balint Conference and IBF Council Meeting 2024, Stockholm, Sweden 22.3.24 klo 9.30-15.30

Balint Conference and IBF Council Meeting 2024, Stockholm, Sweden – International Balint Federation (balintinternational.com)

 

23rd International Balint Congress Cultivating Understanding and Compassion Through Balint  September 9 - 13, 2024 in Boulder, Colorado, USA

23rd International Balint Federation Congress 2024 Boulder, Colorado, USA – International Balint Federation (balintinternational.com)

 

International Balint Federation (IBF) kotisivut: www.balintinternational.com

Yhteyshenkilö: Martina Torppa: martina.torppa@amato.fi

 

   ******************

 

MITEN BALINT -RYHMÄ TOIMII? 

Balint-ryhmässä on tavallisesti 6-10 lääkäriä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ohjaajan johdolla keskustelemaan potilastapauksista. Yksi kokoontuminen on yleensä 90 minuutin mittainen.

Joku ryhmän jäsenistä kuvailee omaa potilastaan ja kertoo hänestä muistinvaraisesti, mahdollisimman vapaasti. Muistiinpanoja tai sairauskertomuksia siis ei käytetä. Ryhmän jäsenet täydentävät kuulemaansa tarvittaessa kysymällä lisää.

Sen jälkeen tapauksen herättämistä ajatuksista, mielikuvista ja tunteista keskustellaan. Joskus ryhmä päätyy hoitosuositukseen. Toisinaan lääkäri vain poimii keskustelusta itselleen sopivat käyttökelpoiset ideat ja vihjeet.

Ryhmän ohjaajan tehtävä on ajoittain koota ja jäsentää esiin tulevaa aineistoa ja keskustelua. Hän pyrkii tekemään tilaa uusille näkökulmille ja hoitosuhteen tutkimiselle.

Suositeltavaa on, että sama ryhmä kokoontuu 2-3 vuotta. Tapaaminen viikottain on hyväksi osoittautunut perinne, mutta paikallisten olojen mukaan voidaan tehdä monenlaisia järjestelyjä. Menetelmää voidaan soveltaa myös työryhmien ja osastojen työnohjaukseen.

 

MIHIN BALINT-RYHMÄÄ TARVITAAN?

Jokaisella lääkärillä on kokemuksia potilaista, joiden oireet ja sairauden kulku eivät vastaa opittuja käsityksiä taudeista ja hoidosta. Yleensä tällaiset potilaat koetaan vaikeiksi. Heidän herättämänsä tunteet kuormittavat lääkäriä ja voivat vaikeuttaa hoitoa.

Lääkärien työnohjaus Balint-ryhmissä on mahdollisuus näiden asioiden selvittelyyn. Päämääränä on, että lääkäri alkaa ymmärtää potilaitaan paremmin ja tulee heidän kanssaan toimeen vaikeissakin tilanteissa. Tällöin hoito tuottaa entistä parempia tuloksia ja lääkäri viihtyy työssään.

Työnohjauksen tarvetta on kaikilla aloilla, joissa työntekijä on jatkuvasti henkilökohtaisesti yhteydessä asiakkaaseen tai potilaaseen.

 

  ******************

 

Balint-tietosuojaseloste  on  päivitetty 5/18

MS Word -tiedostoBalint yhdistys jäsenkirje 1 2019.docx (29 kB)
Jäsenkirje 1 2019
PDF-tiedostoSinkkonen_270919_Balint.pdf (2.4 MB)
Lääkäri kiintymyskohteena Jari Sinkkonen 270919
PDF-tiedostoAllekirjoitettu yhteistyösopimus lääkäriliiton kanssa.pdf (156 kB)
Yhteistyösopimus