Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistys

(sivuja päivittää Martina Torppa martina.torppa@helsinki.fi) (03.10.2018)

 

Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistys on 1989 perustettu lääkärien työnohjausta edistävä aatteellinen yhdistys. Balint-menetelmä on lääkärien ryhmätyönohjauksen muoto, josta lisätietoa alempana.

Yhdistyksen toiminnan painopistealueet ovat potilas-lääkärisuhde lääkärin tärkeänä työkaluna, päivittäisen lääkärin työn sujuvuus ja lääkärin työhyvinvointi.

Yhdistys tiedottaa lääkäreiden työnohjauksesta, välittää ja kouluttaa ohjaajia, järjestää viikonloppuseminaareja ja opintopäiviä, tukee potilaan ja lääkärin suhteen tutkimista ja ryhmäohjausta sekä julkaisutoimintaa, on lääkäreiden työnohjauksesta kiinnostuneiden yhdysside, pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin samoja asioita edistäviin yhteisöihin ja pyrkii vaikuttamaan maamme hoitokulttuuriin.

Yhdistyksen puheenjohtaja on professori Markku Timonen (markku.timonen@oulu.fi).  Yhdistys hyväksyy jäsenikseen toiminnasta kiinnostuneet lääkärit ja hammaslääkärit. Jäsenhakemuksia ottaa vastaan yhdistyksen sihteeri Kukka-Maaria Aranko ( Aranko.L.Kukka-Maaria@student.uta.fi)

Balint-tietosuojaseloste  on  päivitetty 20.5.2018.  Liite tulee kotisivulle lähiaikoina.

Olemme jäsenenä kansainvälisessä kattojärjestössä International Balint Federation. Kansainvälinen yhteyshenkilö on Martina Torppa (martina.torppa@helsinki.fi)

- - - - - - 

HUOMIO! Lääketieteen opiskelijoille tarkoitettu kirjoituskilpailu Ascona prize on avoinna, dl 31.12.2018.  - YHDISTYS SUOSITTELEE OSALLISTUMAAN,  HYVÄT PALKINNOT

https://www.balintinternational.com/ascona-prize-for-students/

 

28.-30.9.2018 pidettiin Helsingissä, kulttuurikeskus Sofiassa onnistunut kansainvälinen Balint ohjaajien seminaari IBF Leadership Conference - Bridges and Boundaries in Balinf Leadership.

Näin tapahtumasta Suomen lääkärilehti:

https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/tyonohjauskoulutus-luo-mahdollisuuksia/

 

 

Uusin jäsenkirje:  

Hyvät Suomen Lääkäreiden Balint-Yhdistyksen Jäsenet!

Jäsenkirje 2/2018

Oikein hyvää alkanutta syksyä 2018 teille Kaikille. Tässä ajatuksia ja kuulumisia, joissa painottuu 1/2018 jäsenkirjeen jälkeinen aika. Lääkäri 2018 Helsingissä sessiomme Toivo lääkärin työssä sai hyvin sekä kuulijoita että työnohjausryhmiin osallistujia! Balint-kevätseminaarissa huhtikuussa aiheena oli puolestaan Hoidon jatkuvuus SOTE myrskyssä; pääluennoitsijana toimi aiheesta väitellyt LT Risto Raivio ja toisena alustajana oli LT Tero Kujanpää, jonka luento käsitteli hoidon jatkuvuuden merkityksestä mm. ahdistuksen tunnistamisessa ja hoidossa. Hyvin aktiiviset Balint-ryhmät jatkoivat em aiheista. Kevätseminaarin jatkona oli yhdistyksemme vuosikokous. Hallituksen kokoonpano vaihtui siten, että uutena jäsenenä hallitukseen tuli lastenpsykiatri ja Balint-ohjaaja Reima Santala; lämpimästi tervetuloa Reimalle hallitustyöskentelyyn! Airi Suikkanen päätti hallitustyönsä; lämmin kiitos Airille, joka lupasi kuitenkin jatkaa aktiivisena toimijana yhdistyksessämme!

Kaikille jäsenille tiedoksi, että olemme saaneet tiedon tämän vuoden alussa ilmestyneestä Heide Ottenin kirjasta The Theory and Practice of Balint Groups. Yhdistykselle on ostettu tässä vaiheessa yksi kirja ja kollegat ovat ostaneet muutamia itselleen. Kirjaa on suositeltu ja sen hinta on noin 37 €. Kirjaa on saatavissa esimerkiksi Amazonin nettikaupasta: https://www.amazon.co.uk/Theory-Practice-Balint-GroupWork/dp/1138506990 Toukokuun lopussa valmistui yhdistyksemme Tietosuoja seloste, on saatavissa sihteeriltä ja viedään möhemmin nähtäväksi kotisivuillemme . Silloin allekirjoitettiin myös päivitetty Sopimus rekisteritietoihin liittyvästä yhteistyöstä Lääkäriliiton kanssa.

Nyt syyskuun lopulla toteutuu IBF ohjaajien konferenssi Helsingissä. Tämä kansainvälinen konferenssi järjestetään aiemmissa jäsenkirjeissä mainitusti ns. non-profit –periaatteella; tilaisuudesta ei odoteta voittoa, ja kansainvälinen yhdistys on lupautunut takaamaan mahdolliset taloudelliset tappiot, joten Suomen lääkäreiden Balintyhdistykselle tilaisuus on taloudellisesti riskitön. Suurkiitos kaikille valmisteluun osallistujille; talkootöitä asian eteen olemme tehneet ja vieläkin teemme. Balint-ohjaajia 18 eri maan yhdiistyksistä on tulossa 60. Yritämme saada näkyvyyttä konferenssille eri medioissa. Toivottavasti tärkeä Balint-ryhmätyönohjaus saa näkyvyyttä edes hieman tulevan syksyn aikana! Kansainvälisen Balint- toimintaan voi tutustua tarkemmin linkistä: www.balintinternational.com

Ohjelmaehdotuksemme alueellisille lääkäripäiville yhdessä SLL Lääkärityönohjaajat alaosaston kanssa toteutuu Turun Lääkäripäivillä lokakuussa otsikolla Lääkärinä Murheellisten laulujen maassa. Ohjelma on toteutettu Eppu Normaalin viisua kuunnellen ja sen sisältöön liitettyjen faktojen tuomia haasteita pohtien. Tavoite on löytää terveyserojen vähentämiseen ratkaisuja lääkärien ja yhteistyötahojen osuudet muistaen; Balint-ryhmät sielläkin tarjolla. Sitä ennen on Oulussa pienimuotoinen Balint syysseminaari, jossa luennoitsijoina tulevat olemaan Petri Karttunen ja Mikko Naarala; syysseminaari on jäänyt vähemmälle valmistelulle kansainvälisen ohjaajien konferenssin vuoksi. Marraskuun lopulla on Yleislääkäripäivillä on Balint- sessio. Jäsenemme Marianne Riekki on ollut suunnittelemassa kokonaisuutta, johon myös tämä Balint sessio kuuluu, ja ennen Balint-ryhmiä olevassa alustuksessa Balint-ryhmätyönohjaus nivotaan päivän yleisteemaan, jossa esim. somatisaatio-ilmiö tulee olemaan yhtenä keskeisenä asiana. Lääkäri 2019 – Helsinkiin lähetetty sessioehdotus Hoidon jakuvuudella luottamusta ja vaikuttavuutta , ei nyt mahtunut mukaan päivien sessioihin. Olemme lähettäneet Suomen Psykiatriyhdistykselle ehdotuksen ohjelmasessiosta vuoden 2019 syksy psykiatripäiville; Olemme saaneet vahvistuksen sen mahtumisesta päivien ohjelmaan.

Vuosi 2019 on yhdistyksemme 30 –vuotis juhlavuosi, Sen suunnittelemiseksi on ideointia, mutta varsinaisen ohjelman laadintaan päästään kansainvälisen konferenssin jälkeen.

Yhdistys on tarjonnut 4 kertaa vuodessa puolen päivän Balint-ryhmä -iltapäivät ohjaajille ja ohjaustyöstä kiinnostuneille. Mukana on ollut 7-10 jäsentä kerrallaan, kiinnostuneiden jakelulistassa on 16 jäsentä. Lämmin kiitos Tuula Arvoselle tämän toiminnan arvokkaasta organisoinnista ja ylläpitämisestä; Balint –ohjaajat saavat tätä kautta sekä uuden oppimistilaisuuksia että tärkeää vertaistukea ohjaustoiminnalleen. Kiinnostuksensa voi lähettää tiedoksemme. Jäsenistömme lukumäärä on nyt 96 jäsentä, Kiitos jäsenyydestä !!!

Markku Timonen,Balint-yhdistys hallituksen pj

041-36 75 104 markku.timonen@oulu.fi

Kukka-Maria Aranko, Balint-yhdistys hallituksen sihteeri

040-8324883 Aranko.L.Kukka-Maaria@student.uta.fi

 

Tulevaa kotimaassa 

 

Tulevaa kansainvälistä

 

21. kansainvälinen IBF Balint-kongressi syyskuussa 2019 Porto, Portugali.

 

International Balint Federation (IBF) kotisivut: www.balintinternational.com Yhteyshenkilö: Martina Torppa: martina.torppa@helsinki.fi

 

Miten Balint-ryhmä toimii?
 

Balint-ryhmässä on tavallisesti 6-10 lääkäriä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ohjaajan johdolla keskustelemaan potilastapauksista. Yksi kokoontuminen on yleensä 90 minuutin mittainen.

Joku ryhmän jäsenistä kuvailee omaa potilastaan ja kertoo hänestä muistinvaraisesti, mahdollisimman vapaasti. Muistiinpanoja tai sairauskertomuksia siis ei käytetä. Ryhmän jäsenet täydentävät kuulemaansa tarvittaessa kysymällä lisää.

Sen jälkeen tapauksen herättämistä ajatuksista, mielikuvista ja tunteista keskustellaan. Joskus ryhmä päätyy hoitosuositukseen. Toisinaan lääkäri vain poimii keskustelusta itselleen sopivat käyttökelpoiset ideat ja vihjeet.

Ryhmän ohjaajan tehtävä on ajoittain koota ja jäsentää esiin tulevaa aineistoa ja keskustelua. Hän pyrkii tekemään tilaa uusille näkökulmille ja hoitosuhteen tutkimiselle.

Suositeltavaa on, että sama ryhmä kokoontuu 2-3 vuotta. Tapaaminen viikottain on hyväksi osoittautunut perinne, mutta paikallisten olojen mukaan voidaan tehdä monenlaisia järjestelyjä. Menetelmää voidaan soveltaa myös työryhmien ja osastojen työnohjaukseen.

 

Mihin Balint-ryhmää tarvitaan?


Jokaisella lääkärillä on kokemuksia potilaista, joiden oireet ja sairauden kulku eivät vastaa opittuja käsityksiä taudeista ja hoidosta. Yleensä tällaiset potilaat koetaan vaikeiksi. Heidän herättämänsä tunteet kuormittavat lääkäriä ja voivat vaikeuttaa hoitoa.

Lääkärien työnohjaus Balint-ryhmissä on mahdollisuus näiden asioiden selvittelyyn. Päämääränä on, että lääkäri alkaa ymmärtää potilaitaan paremmin ja tulee heidän kanssaan toimeen vaikeissakin tilanteissa. Tällöin hoito tuottaa entistä parempia tuloksia ja lääkäri viihtyy työssään.

Työnohjauksen tarvetta on kaikilla aloilla, joissa työntekijä on jatkuvasti henkilökohtaisesti yhteydessä asiakkaaseen tai potilaaseen.