Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistys

(sivuja päivittää Martina Torppa martina.torppa@helsinki.fi) (17.2.2018)

 

Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistys on 1989 perustettu lääkärien työnohjausta edistävä aatteellinen yhdistys. Balint-menetelmä on lääkärien ryhmätyönohjauksen muoto, josta lisätietoa alempana.

Yhdistyksen toiminnan painopistealueet ovat potilas-lääkärisuhde lääkärin tärkeänä työkaluna, päivittäisen lääkärin työn sujuvuus ja lääkärin työhyvinvointi.

Yhdistys tiedottaa lääkäreiden työnohjauksesta, välittää ja kouluttaa ohjaajia, järjestää viikonloppuseminaareja ja opintopäiviä, tukee potilaan ja lääkärin suhteen tutkimista ja ryhmäohjausta sekä julkaisutoimintaa, on lääkäreiden työnohjauksesta kiinnostuneiden yhdysside, pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin samoja asioita edistäviin yhteisöihin ja pyrkii vaikuttamaan maamme hoitokulttuuriin.

Yhdistyksen puheenjohtaja on professori Markku Timonen (markku.timonen@oulu.fi).  Yhdistys hyväksyy jäsenikseen toiminnasta kiinnostuneet lääkärit ja hammaslääkärit. Jäsenhakemuksia ottaa vastaan yhdistyksen sihteeri Kukka-Maaria Aranko ( Aranko.L.Kukka-Maaria@student.uta.fi)

Balint-tietosuojaseloste  on  päivitetty 20.5.2018.  Liite tulee kotisivulle,  tarv k

Olemme jäsenenä kansainvälisessä kattojärjestössä International Balint Federation. Kansainvälinen yhteyshenkilö on Martina Torppa (martina.torppa@helsinki.fi),

Uusin jäsenkirje luettavissa tästä linkistä: 2_2017 jäsenkirje.pdf Jäsenkirje:  1_2017 jäsenkirje.pdf

 

 

Tulevaa kotimaassa 

 

IBF Leadership Conference - Bridges and Boundaries in Balinf Leadership järjestetään pe 28.-su 30.9.2018 Helsingissä, Kulttuurikeskus Sofiassa. Konferenssi on tarkotettu Balint ohjaajille ja Balitn ohjaajaksi opiskeleville. osallistujamäärä on rajaoitettu. Suomesta otetaan 10 osallistujaa. Tarkempia tietoja lähiaikoina. 

 

Tulevaa kansainvälistä

 

IBF Council Meeting and Symposium Reims, Ranska 24.-25.5.2018.

21. kansainvälinen IBF Balint-kongressi syyskuussa 2019 Porto, Portugali.

 

International Balint Federation (IBF) kotisivut: www.balintinternational.com Yhteyshenkilö: Martina Torppa: martina.torppa@helsinki.fi

 

Miten Balint-ryhmä toimii?
 

Balint-ryhmässä on tavallisesti 6-10 lääkäriä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ohjaajan johdolla keskustelemaan potilastapauksista. Yksi kokoontuminen on yleensä 90 minuutin mittainen.

Joku ryhmän jäsenistä kuvailee omaa potilastaan ja kertoo hänestä muistinvaraisesti, mahdollisimman vapaasti. Muistiinpanoja tai sairauskertomuksia siis ei käytetä. Ryhmän jäsenet täydentävät kuulemaansa tarvittaessa kysymällä lisää.

Sen jälkeen tapauksen herättämistä ajatuksista, mielikuvista ja tunteista keskustellaan. Joskus ryhmä päätyy hoitosuositukseen. Toisinaan lääkäri vain poimii keskustelusta itselleen sopivat käyttökelpoiset ideat ja vihjeet.

Ryhmän ohjaajan tehtävä on ajoittain koota ja jäsentää esiin tulevaa aineistoa ja keskustelua. Hän pyrkii tekemään tilaa uusille näkökulmille ja hoitosuhteen tutkimiselle.

Suositeltavaa on, että sama ryhmä kokoontuu 2-3 vuotta. Tapaaminen viikottain on hyväksi osoittautunut perinne, mutta paikallisten olojen mukaan voidaan tehdä monenlaisia järjestelyjä. Menetelmää voidaan soveltaa myös työryhmien ja osastojen työnohjaukseen.

 

Mihin Balint-ryhmää tarvitaan?


Jokaisella lääkärillä on kokemuksia potilaista, joiden oireet ja sairauden kulku eivät vastaa opittuja käsityksiä taudeista ja hoidosta. Yleensä tällaiset potilaat koetaan vaikeiksi. Heidän herättämänsä tunteet kuormittavat lääkäriä ja voivat vaikeuttaa hoitoa.

Lääkärien työnohjaus Balint-ryhmissä on mahdollisuus näiden asioiden selvittelyyn. Päämääränä on, että lääkäri alkaa ymmärtää potilaitaan paremmin ja tulee heidän kanssaan toimeen vaikeissakin tilanteissa. Tällöin hoito tuottaa entistä parempia tuloksia ja lääkäri viihtyy työssään.

Työnohjauksen tarvetta on kaikilla aloilla, joissa työntekijä on jatkuvasti henkilökohtaisesti yhteydessä asiakkaaseen tai potilaaseen.

 

 

 

 

 

Kansainvälinen Balintseminaari Helsingissä pidettiin   27.1.2018 

MITÄ TYÖNOHJAUS BALINT-RYHMÄSSÄ VOI ANTAA LÄÄKÄRILLE?

Paikka:  Duodecimin toimitilat Kalevankatu 11 A 00101 Helsinki 
Kohderyhmä: yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen ohjaajalääkärit, 
työterveyshuollon erikoistumiskoulutuksen ohjaajalääkärit, ylilääkärit ,
vastaanottotyötä tekevät klinikkalääkärit.

Taoite: Oppia miten Balint- ryhmätyönohjaus edistää omaa työssä jaksamista, 
ammatti-identiteetin vahvistamista moniammatilliseksi muuttuneessä työssä,
uusien ja käyttökelpoisten näkökulmien löytymistä potilastyöhön.

Ohjelma alkaa 930  prof . Balint yhdistyksen pj  Markku Timosen ja
erikoislääkäri, työnohjaaja ( Story) Martina Torpan  puheenvuoroilla , 

klo 10 Balint-työnohjaus englannin ja suomenkielisissä pienryhmissä

klo 1130 lounas

Klo 1230 -14oo Balint-työnohjaus  
klo 1430 - 1500 Balint-työnohjausrssioiden reflektio suurryhmässä
1500 - 1510 Päivän päätös

Ilmoittautuminen : https://duodecim.etapahtuma..fi/Default.aspx?tabid=1339tap=882