Linkkejä

Balint-toimintaan liittyviä www-sivuja

Links to www-pages about Balint activitiesBalint-yhdistyksiä ja -järjestöjä

Balint societys and associations


Kirjoituksia ja nettisivuja Balint-toiminnasta

Articles and web pages about Balint activities


Kirjallisuutta, bibliografioita

References, bibliographies


Lehtiä ja tiedotteita

Journals and newsletters


Internetin postituslistoja ja keskusteluryhmiä

Mailing lists and newsgroups in the Internet

  • Balint Society Bulletin Board
  • Balint mailing list An international discussion group focused on doctor-patient relationships which adopts Michael Balint's approach.
    • This is a public email list. Write an ordinary email message to the address listserv@maelstrom.stjohns.edu, leave the subject empty,write to the text body area only one line: "subscribe balint", all letters are small.
    • Tämä on sähköpostin välityksellä toimiva julkinen Balint-toimintaa käsittelevä keskusteluryhmä, johon voi liittyä myös vain kuuntelijaksi - puhuminen eli kirjoittaminen on vapaaehtoista kaikissa internetin keskusteluryhmissä. Tähän postituslistaan voit liittyä myös näin: kirjoita tavallinen sähköpostiviesti osoitteeseen listserv@maelstrom.stjohns.edu, jätä otsikko tyhjäksi ja kirjoita viestin tavanomaiseen tekstiosaan vain yksi rivi: "subscribe balint", kaikki pienin kirjaimin. 
  • Diskussionsforum Psychosomatik Das Diskussionsforum Psychosomatik ist eine Idee der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin des Universitätsklinikums der RWTH Aachen.

Muuta Balint-toimintaan tai potilaan ja lääkärin suhteeseen liittyvää

Other readings about Balint activities and doctor-patient relationship


Balintin kuvia

Three photos of Balint