Kirjallisuutta

Väitöskirja 8.12. 2017

Auri Martina Torppa, Faculty of Medicine, Clinicum, Department of General Practice and Primary Health Care: Clinical supervision among medical students and general practitioners

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/228580

 

Balint-kirjallisuutta

Suomalaista Balint-kirjallisuutta

 • Makkonen E, Nick M, Siimes A (toim.) Kerron ja kuuntelen. Työnohjausta Balint-ryhmässä. Duodecim, 2006. 

 • Rekola, Juhani: Hoitosuhteen kehittäminen. Balint-ryhmätoiminnan kokemuksia perusterveydenhuollossa. Stakes, raportteja 142. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 1994.

 • Rinne, Raili; Rekola, Juhani (toim.): Ryhmä kohtaa sairauden: näköaloja Balint-ryhmiin ja niiden ohjaamiseen. Suomen mielenterveysseura, Helsinki,1994

 • Suomen lääkäreiden Balint-yhdistys (toim.): Lääkärin työnohjaus: Balint-ryhmät. VAPK-kustannus, Valtion painatuskeskus, Helsinki, 1991. 


 

Suomalaisia artikkeleita lääkärien työnohjauksesta ja varsinkin Balint-toiminnasta 

 

 • Patja K, Arvonen T, Rauste J. Näe ihminen potilaassa. Balint-ohjaus lääkärintyön tukena.Yleislääkäri 3/2015.

 • Toivola, K: Tarvitseeko lääkäri työnohjausta - eikö konsultaatio riitä? Suom Lääkäril 2006;61(6):593-598.

 • Korhonen, AnitaAikamme arvot ja lääkärin työ. Kunnallislääkäri 2000, nro 2, vol 15, s. 19-22.

 • Makkonen, Hannu: Työnohjaus tukena somaattisten alojen lääkärin työssä. Suom Lääkäril 2000; 55(24-26): 2670-2671.

 • Rekola, Juhani: Työnohjausta Espoon terveyskeskuksessa. Teoksessa: Sairas elämänsä keskellä. Helsinki: Therapeia-säätiö, Oy Edita Ab, 1999. s. 85-91

 • Rekola, Juhani: Välähdyksiä ja mietteitä työnohjauksen kentältä. Teoksessa: Sairas elämänsä keskellä. Helsinki: Therapeia-säätiö, Oy Edita Ab, 1999. s. 93-125

 • Väisänen E: Lääkärin jaksaminen työssään: työnohjaus voi auttaa. Finnanest 1998, nro 4, vol 31, s. 265-266.

 • Äärelä, E: Hankalan potilaan ja lääkärin ongelma - miten tähän tultiin? Suomen Lääkärilehti 1998, nro 18-19, vol 53, s. 2221-2224.

 • Makkonen, Hannu: Balintryhmistä. Työterveyslääkäri 1997: nro 2, vol 15, s. 148-149.

 • Toivola, K: Työnohjausta työterveyslääkärille? Ei kiitos, kyllä minä työni osaan. Työterveyslääkäri 1997, nro 2, vol 15, s 144-146

 • Siltala P, Hilpelä I, Karkama A, Kyhäräinen J, Kyhäräinen T, Riikonen K, Ruponen R: Kasvu ja kehittyminen työnohjaajaksi. Stakes, raportteja 82. Jyväskylä: Gummerus, 1995.

 • Virtanen, V: Potilas-lääkärisuhde perusterveydenhuollossa. Duodecim 1993, nro 13, vol 109, s. 1178-1182.

 • Sohlman Airi: Balint-ryhmä - välineitä vastaanoton ongelmatilanteisiin. Kunnallislääkäri 1992, vol 8, nro 8, s. 48.

 • Heikkilä, Timo; Äärelä, Erkki: Lääkäri auta itseäsi. Suomen Lääkärilehti 1991, nro 7, vol 46, s. 644-647.

 • Rekola, Juhani: Mikä on olennaisinta Balint-ryhmätoiminnassa? Suomen Lääkärilehti vol 46 (nro 6), 1991, s. 511-513.

 • Olkinuora, Martti; Taskinen, Helena: Työterveyslääkäreiden Balint-työnohjaus. Suomen Lääkärilehti 1991: nro 28, vol 46, s. 2633-2634.

 • Kaltiala, Riittakerttu; Sorri, Pentti: Lääkärien työnohjaus yleissairaalassa. Suomen Lääkärilehti 1989, nro 25, vol 44, s. 2454-2459.

 • Viinamäki, Heimo; Muuranto, Leena: Työryhmän psykodynaaminen työnohjaus. Suomen Lääkärilehti 1989, nro 32, vol 44, s. 3325-3327

 • Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka; Virtanen, Vuokko: Voiko lääkärin työpaineita vähentää työnohjauksella? Suomen Lääkärilehti 1988, nro 4, vol 43, s. 312-314.

 • Rekola, Juhani: Balint-ryhmät - lääkärin työnohjaus. Duodecim 1987, nro 8, vol 103, s. 449-451.

 • Virtanen, Vuokko: Balint-ryhmät työnohjauksen osana. Duodecim 1987, nro 16, vol 103, s. 970-976.

 • Kauttu, Kylliki: Työnohjaus haaste yleislääkäreille. Suomen Lääkärilehti 1986, nro 29, vol 41, s. 2743-2745.

 • Heiskanen, T: Balint-ryhmät - pehmeämpää lääketiedettä.Mielenterveys 1985

 • Niemi, Timo: Balint-ryhmätoiminta työnohjauksen muotona. Suomen hammaslääkärilehti 1985, no 11, vol 32, s. 614-618, (svenskt sammandrag, 625)..

 • Rekola, Juhani: Balint-ryhmäperinne ja Asconan kevät. Suomen Lääkärilehti 1985, nro 21, vol 40, s. 2040-2041.

 • Rekola, Juhani: Mitä Balint-ryhmä on? Lääkintävoimistelija 1985, nro 2, vol 32, s. 19-20.

 • Rekola, JK; Makkonen, E; Virta, P: Terveyskeskuslääkärin ongelmapotilaat. Suomen Lääkärilehti 1980, nro 9, vol 35, s. 713-718.

 • Makkonen, E; Virta, P; Rekola, JK: Hoitoasenteet yleislääkärin työssä. Suomen Lääkärilehti 1980, nro 22, vol 35, s. 1807-1814.

 • Virta, P; Makkonen, E; Rekola, J: Terveyskeskuspalvelujen ongelmalliset suurkäyttäjät Helsingin terveyskeskuksessa. Suomen Lääkärilehti 1980, nro 25, vol 35, s. 2075-2079.

 • Väisänen, E; Naarala, M; Lehtinen, V: Balint-ryhmätoiminta ja mielenterveystyö terveyskeskuksissa. Suomen Lääkärilehti 1980, nro 30, vol 35, s. 2573-2577.

 • Rekola, J K: Ongelmia hoitosuhteessa - työnohjaus avuksi? Suomen Lääkärilehti 1979, nro 1-2, vol 34, s. 17-22.


 

Ulkomaalaista Balint-kirjallisuutta

 • Ulkomaalaista Balint-kirjallisuutta ovat eurooppalaiset kollegat koonneet jo hyviin luetteloihin, joille pääset linkkisivultamme (ks. vasemmalla sivupalkissa linkki).


 

Muutama klassikko

 • Balint, MichaelThe Doctor, his Patient, and the Illness. Pitman Medical, London, 1957.

 • Balint, MichaelLäkaren, patienten och sjukdomen. Studentlitteratur, Lund, Sverige, 1985.

 • Balint E, Norell JS (Ed): Six minutes for the Patient: Interactions in General Practice Consultation. Tavistock, London, 1973.

 • Balint Enid, Courtenay Michael, Elder Andrew, Hull Sally, Indian Paul: The Doctor, the Patient and the Group, Balint revisited. Karnac, 1973. (Myös Tavistock/Routledge 1993).

 • Andrew Elder and Oliver Samuel ed.: "While I´m here, doctor". A study of the doctor-patient relationship. Tavistock Publications, 1987

 • John Salinsky & Paul Sackin: What are you feeling, Doctor? 
  Identifying and avoiding defencive patterns in the consultation. Radcliffe Medical Press Ltd, 2000

 • Michelle Moreau Ricaud: Michael Balint. Le renouveau de l´École de Budapest. Éditions Érès, 2000. (Balintin elämäkerta, ensimmäinen laatuaan, tosin ranskaksi, mutta ei vaikeaa kieltä)