Jäsenkirje 1/2011

Hyvä Balint-yhdistyksen jäsen!

Terveydenhuollossa tapahtuu paraikaa paljon muutoksia. Potilas-lääkärisuhdetta pyritään määrittelemään ulkopuolelta ja hoitoa pilkotaan tautikohtaisiksi käynneiksi. Potilaan kokonaistilanteen arviointi ja hoidon jatkuvuus pilkkoutuu. Lääkäreiden työn mielekkyys perusterveydenhuollossa syntyy pitkien hoitosuhteiden palkitsevuudesta. Onko Balint-työnohjaukselle tilaa nykypäivänä ? Pitääkö työskentelytapaamme muuttaa nykyolosuhteisiin sopivammaksi ? Näitä asioita on pohdittu yhdistyksen hallituksessa.

Seminaarimme maaliskuussa käsittelee mielen ja ruumiin yhteyttä. Ryhmissä käsitellään tuttuun tapaan lääkäreille mieleen jääneitä potilaita. Toivottavasti tapaamme Kauniaisissa 18.-19.3.2011. Seminaarin ohjelma on liitteenä.

Yhteistyö uuden Lääkäriliiton Lääkärityönohjaajat alaosaston kanssa jatkuu tiiviinä. Alaosasto määritteli tehtävikseen edistää lääkärien työnohjauksen saatavuutta ja laatua. Työnohjauksen mahdollisuuksista työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämisen välineenä tiedotetaan ammattikunnalle ja erityisesti esimiestehtävissä oleville. Alaosasto valmistelee myös lääkärityönohjaajien yhteystiedostoa, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat. Jäsenkirjeen liitteenä on tiedote alaosastosta. Alaosastoon voi liittyä jokainen työnohjauksesta kiinnostunut liiton jäsen ilmoittamalla alaosaston johtokunnalle osoitteeseen outi.seppala@kolumbus.fi tai kristiina.toivola@fimnet.fi seuraavat tiedot:

  • nimi 
  • koulutus/ ammattinimike/ työtehtävät
  • yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • oletko kouluttaunut työnohjaaja
  • oletko tehnyt työnohjaustyötä
  • haluatko, että Sinuun otetaan yhteyttä, kun Lääkärityönohjaajat -yhteystietoja kerätään julkiseen työnohjaajaluetteloon kollegoille tiedotettavaksi

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Lääkäritalossa 1.4.2011 klo 17.30. Ennen vuosikokousta klo 17.00 keskustellaan lääkäreiden työnohjauksesta ja uudesta alaosastosta.

Kansainvälinen Balint-kongressi järjestetään syksyllä Philadelphiassa, USA:ssa teemalla  ” The Heart of Patient-Centered Care ”. Kööpenhaminassa on huhtikuun lopussa First Biennial Balint Group Leadership Conference. Näistä ja muista kansainvälisistä kokouksista löytyy tietoa kansainvälisen federation nettisivuilta http://www.balintinternational.com/.

Pyrimme jatkossa lähettämään jäsenkirjeet sähköisesti. Sähköpostiosoitteesi voit ilmoittaa kotisivuiltamme löytyvän E-mail -linkin kautta. Osoite on www.terveysportti.fi/balint. Yhdistyksen kotisivuilla tiedotetaan myös ajankohtaisista asioista.

Surullisina ilmoitamme, että kollegamme Eeva Makkonen kuoli kotonaan pitkäaikaiseen sairauteen 28.11.2010. Eeva oli perustajajäsen vuonna 1984 perustetussa Balint-toimikunnassa ja sen pohjalta vuonna 1989 perustetussa Suomen lääkäreiden Balint-yhdistyksessä ja toimi yhdistyksen arvostettuna sihteerinä vuosina 2000-2006. Eeva oli useiden lääkärien työnohjausryhmien turvallinen ja selkeäsanainen ohjaaja.  Hän ohjasi myös Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden Balint-ryhmiä vuosina 2002-2004. Balint-ryhmätoiminnasta kirjoitetun kirjan "Kerron ja kuuntelen" toimittajana ja kirjoittajana Eevan työpanos oli olennainen. Muistamme Eevan valoisana persoonana, joka kykeni löytämään toivon pilkahduksia ja rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja hankalissakin tilanteissa.

Balint-yhdistyksen hallituksen puolesta 
Kristiina Toivola
kristiina.toivola@tyonilo.fi